Giờ đây bạn không còn phải khổ sở chuyển FLV sang định dạng khác để xem trên điện thoại Android hay thiết bị Android khác.
Yêu cầu hệ thống tối thiểu để ứng dụng hoạt động:
Android 2.2 trở lên. ARMv7 processor with vector FPU, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 and AAC HW decoders and 256MB of RAM
Leave a Reply